Tuesday, June 11, 2019

Viimane koolipäev

Täna lõpetasime pidulikult oma esimese aastaringi koolis. Toimus pidulik aktus, kus tunnustati väga heade õpitulemustega õpilasi .Meie klassis on viis tüdrukut, kes õppisid läbi kõikide trimestrite vaid väga headele tulemustele. Bianca, Emma- Marii, Grettel, Laura Liseth ja Kädi said oma õpitulemuste eest ka kooli kiidukirjad.
Klassis jagasime kätte tunnistused.
Õp. Vilja andis Grettelile ja Laura Lisethile üle tänukirjad (osalemine maakondlikul loodusloopäeval, 5.koht).Monday, June 10, 2019

Päästekomandos+ piknik teatripargis


Täna külastasime klassiga Päästekomandot. Meile räägiti, mida tuleb teha tulekahju korral ja kuidas helistada päästeametisse. Koos püüti ennetada  ohtlike olukordade tekkimise võimalusi- mida teha, et nii ei juhtuks.
Päästeametnikud kiitsid lapsi põhjalike teadmiste eest. Lapsed teavad väga hästi mida teha, et ei juhtuks õnnetusi ja juhul kui juhtub, siis teavad, kuidas käituma peab.

Pärast vestlust tutvustati lähemalt tuletõrjeauto "sisemust". Saime väga korraliku ülevaate autos peituvatest vahenditest/asjadest.

Õppekäigu "naelaks" oli päästeameti autodesse ronimine, nendes istumine ja enda ettekujutamine päästja rollis.

Sireenide ja tulede saatel saadeti meid päästeametist minema.

Päeva lõpetasime teatripargis piknikuga. Peale kehakinnitust leiti tegevust mänguväljakul. Paljudel õnnestus jälgida ka pardipere toimetusi.


Rohkem pilte tänasest käigust kooli kodulehelt, galeriist.

Saturday, June 8, 2019

Viimased kaks koolipäeva

Esmaspäeval koguneme kella 10.00ks Päästeameti maja ette (Fr. R. Kreutzwaldi 5A). Seal viiakse meiega läbi ühe tunnine õppekäik. Pärast seda suundume teatriparki piknikut pidama. Kaasa väike moonakott ja jook. Oma päeva lõpetame teatripargis kell 12.30. Leppige kodus kokku, kes kuidas koju saab. 


Teisipäeval algab kell 09.00 pidulik koolilõpu aktus. Selga pidulik riietus. Peale aktus toimub klassijuhatajatund, tunnistuste jagamine. Päeva orienteeruv lõpp 11.30.

Friday, June 7, 2019

Direktori vastuvõtt. Kevadpidu3. AUHIND!!!Meie klassi "eeskujuliku" käitumisega õpilased. Pildilt puuduvad Laura ja Eliise.

Tänasel kogunemisel tunnustati kooli esindanud sportlasi, lauljaid, olümpiaadidel käijaid, eeskujuliku käitumisega õpilasi, raamatute lugejaid ... Tehti ka kokkuvõtte vanapaberi kogumisest.

Loodetud 3.võit tuligi meie klassile. Hurraa!!! Kogu kooli kõikidest klassidest kogus meie klass kõige rohkem vanapaberit. Suur suur aitäh kõikidele, kes oma panuse sellesse kampaaniasse andsid.

3.võit. Hurraa!!